Rýchla navigácia menu :

 1. Prejsť na obsah
 2. Prejsť na hlavnú časť menu
 3. Prejsť na nástroj pre vyhľadávanie
 4. Prejsť na menu Pomocník
 5. Prejsť na modul
 6. Prejsť na zoznam klávesových skratiek

V ponuke Pomocník :

 1. Sanofi vo svete |
 2. Naše webové stránky |
 3. Skupina webové stránky |
 4. Kontaktujte nás |
 5. Mapa stránky |
 6. Pomocník
 1. Veľkosť písma

  ZmenšiťZväčšiť

Kariéra

Kontaktujte nás

Personálne oddelenie

Sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Aupark Tower
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: (+421) 2 33 100 100
Fax: (+421) 2 33 100 199
Email: kariera.slovakia@sanofi.com

Obsah :

V našej spoločnosti veríme, že zdrojom úspechu a kľúčom k našej budúcnosti sú ľudia. Cieľom Sanofi je zainteresovať každého zamestnanca na úspechu spoločnosti a na jej záväzku chrániť zdravie a zvyšovať kvalitu života ľudí na celom svete. Našim zamestnancom ponúkame zaujímavé zamestnanie, veľmi dobré mzdové ohodnotenie a nadštandardné benefity. Zamestnancov podporujeme v ich profesionálnom raste a umožňujeme im rozvíjať ich schopnosti a talent. Zaujímate sa o zdravie a o zdravotníctvo? Radi by ste sa k nám pridali? Na týchto stránkach sa dozviete o aktuálnych pracovných príležitostiach, ktoré naša spoločnosť ponúka ambicióznym ľuďom nielen na Slovensku.

Medicínsky Reprezentant - Pasteur (východ SR)

Hlavnou úlohou medicínskeho reprezentanta je reprezentovanie spoločnosti u súčasných a potenciálnych zákazníkov. Samostatne a cieľavedome plánuje, pripravuje, uskutočňuje a vyhodnocuje obchodné jednanie s lekármi. Prijíma a navrhuje opatrenia k získavaniu, udržovaniu a rozširovaniu zákazníkov a je zodpovedný za dosiahnutie stanoveného predajného výsledku.

Čo bude vaša práca?

- Implementácia marketingovej a predajnej stratégie vo zverenom regióne (Prešovský kraj)
- Získavanie informácií o situácií na trhu, trendoch a o konkurencii s cieľom zvýšenia predaja a upevnenia pozície na trhu
- Pravidelné analýzy predajov a reporty priamemu nadriadenému
- Aktívna účasť na cyklických mítingoch
- Analýza výsledkov práce za uvedené obdobie, hodnotenie situácie v danom regióne, referovanie o aktivitách konkurencie a navrhovanie potrebných aktivít a opatrení
- Aktívna účasť a prezentácia spoločnosti a jej produktov na odborných kongresoch a seminároch

Aké sú naše očakávania?

- Minimálne SŠ (VŠ vzdelanie medicínskeho, prírodovedeckého, farmaceutického smeru je veľkou výhodou)
- Predchádzajúca skúsenosť na pozícii medicínskeho reprezentanta
- Predajné zručnosti a vyjednávanie, výborné prezentačné zručnosti
- Samostatnosť, schopnosť nadväzovať a rozvíjať vzťahy

Čo vieme poskytnúť my Vám?

- Zaujímavú pracovnú príležitosť vo vybranom regióne SR (východné Slovensko)
- Zodpovedajúce finančné ohodnotenie a balík zaujímavých benefitov
- Služobný automobil, mobilný telefón, notebook

Kontakt

sanofi-aventis, s.r.o.
Michaela Slovakova

Táto pozícia si vyžaduje odpoveď na stránkach zamestnávateľa. Po vyplnení formulára budete presmerovaní na stránky spoločnosti sanofi-aventis, s.r.o..

Pre výberové konanie na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť sanofi-aventis, s.r.o., Business ID: 44848200, Evropská 846/176a, Praha, Vokovice, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov bude pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosť LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov. Zobraziť viac

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Modul :

loga.jpg, 23kB